Båtklasser

Konkurransebåter er laget av karbonfiber eller plaststoffer, tidligere av tre. Det er fri konstruksjon, men normalt er båtene ca. 60 cm brede på midten og fra ca. 8 til 20 m lange avhengig av klassen (se tabell). De har en liten finne under for å øke stabiliteten, samt et ror bakerst (unntatt scullerbåter). Årene har buede blad og er omtrent 3,8 m lange, ca. 3 m i scullerbåter. Båtene kan ha en styrmann (cox), som vanligvis sitter med fartsretningen bakerst i båten. Han formidler rotakten, som bestemmes av bakerste roer (stroke), til resten av laget, samt styrer båten og holder oversikt med konkurrentene. Minstevekt for styrmannen er 55 kg (kvinner 50 kg), eventuell forskjell kan opptil 10 kg utlignes med dødvekt i båten. I båter uten styrmann manøvreres roret med bena av bakerste roer.

Båtklasser er toer uten og med styrmann (benevnt 2- og 2+), firer uten og med styrmann (4- og 4+) og åtter med styrmann (8+). Scullerbåter finnes som singlesculler for én roer (1x), dobbeltsculler for to roere (2x) og dobbeltfirer for fire roere (4x, også kalt firersculler). Klassene deles videre i lettvekt og tungvekt etter roernes vekt. I lettvekt skal gjennomsnittsvekten ikke overstige 70 kg for menn og 57 kg for kvinner; i tillegg skal ingen roer veie mer enn henholdsvis 72,5 og 59 kg, som også er øvre vektgrenser i singlesculler lettvekt.

Klasser

Klasse      Normallengde    Minste vekt
Singlesculler   8,2 m   14 kg
Dobbeltsculler   10,4 m   27 kg
Toer uten styrmann   10,4 m   27 kg
Toer med styrmann   10,4 m   32 kg
Dobbeltfirer   13,4 m   52 kg
Firer uten styrmann   13,4 m   50 kg
Firer med styrmann   13,7 m   51 kg
Åtter   19,9 m   96 kg